środa, 24 stycznia 2018

Audyt sprzętu i oprogramowania - po co?

Audyt sprzętu i oprogramowania - po co?


Autor: Maciej Rzeźnik


Usługa Audyt IT ta ma na celu poinformowanie władz przedsiębiorstwa m.in. o fakcie wykorzystywania w firmie nielegalnego oprogramowania, bądź takiego, którego użytkowanie nie jest zgodne z posiadaną licencją. Może także wykryć nieprawidłowości w ewidencji sprzętu oraz oprogramowania.


Audyt informatyczny oferowany m.in. przez firmę www.EMTRONET.pl polega na przeprowadzaniu kompletnego audytu sprzętu i oprogramowania w siedzibie firmy, określającego m.in. zgodność zakupionego sprzętu z dokumentami zakupu, inwentaryzację sprzętu używanego w firmie, a także legalność oprogramowania oraz zgodność zainstalowanego oprogramowania z zakupionymi licencjami.

Usługa Audyt IT ta ma na celu poinformowanie władz przedsiębiorstwa m.in. o fakcie wykorzystywania w firmie nielegalnego oprogramowania, bądź takiego, którego użytkowanie nie jest zgodne z posiadaną licencją. Może także wykryć nieprawidłowości w ewidencji sprzętu oraz oprogramowania. Audyt ma także na celu rzetelne i fachowe doradztwo w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej.

Audyt informatyczny jest zalecany szczególnie w dużych przedsiębiorstwach, posiadających rozbudowaną sieć informatyczną.

Procedura przeprowadzenia audytu sprzętu i oprogramowania ma na celu zebranie szczegółowych informacji o infrastrukturze teleinformatycznej oraz o zainstalowanym oprogramowaniu w celu sporządzenia raportu zawierającego:

* dla zestawów komputerowych (stacji roboczych):
o wykaz podzespołów (konfigurację sprzętową)
o ocenę zgodności elemenetów z dokumentami zakupu
o wykaz elementów posiadających ważną gwarancję producenta
o wykaz licencji na oprogramowanie zainstalowane w komputerze
o wykaz oprogramowania nielicencjonowanego, bądź z nieważną licencją
o ocenę stanu technicznego sprzętu
o ocenę zabezpieczeń oprogramowania
o zalecenia dotyczące poprawy jakości funkcjonowania zestawu
* dla infrastruktury sieciowej:
o określenie topologii
o wykaz elementów sieciowych
o ocenę zgodności elemenetów z dokumentami zakupu
o ocenę stanu technicznego elementów sieci
o określenie rodzaju serwera i zainstalowanego systemu operacyjnego
o wykaz bazowych podzespołów serwera
o wykaz usług działających w sieci, udostępnianych przez serwer
o wykaz procesów uruchomionych na serwerze
o listę użytkowników wraz z uprawnieniami
o ocenę bezpieczeństwa sieci
o zalecenia dotyczące optymalizacji zasobów i usług
o zalecenia dotyczące działania infrastruktury teleinformatycznej
Zobacz także: Audyt informatyczny EMTRONET - Technologie Informatyczne Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz