wtorek, 26 czerwca 2018

Charakterystyka wózków widłowych

Charakterystyka wózków widłowych


Autor: leonidas kromek


Artykuł o wózkach widłowych


Wózki widłowe stanowią środkai transportu jezdniowego lub szynowego o ruchu przerywanym i ograniczonym zasięgu, do przemieszczania poziomego i pionowego ładunków pojedynczych bądż łączone w jednostki ładunkowe oraz materiałów sypkich umieszczonych w odpowiednich pojemnikach. Wózki widłowe znajdują najszersze zastosowanie w magazynowaniu. Stosuje się je do przewożenia ładunków po gładkich i ulepszonych jezdniach dróg i hal w zakładach przemysłowych, w magazynach i składach, na stacjach kolejowych, oraz w portach morskich i lotniczych.


Ze względu na rodzaj napędu rozróżnia się następujące rodzaje wózków widłowych:
- wózki z napędem elektrycznym akumulatorowym, przewodowym lub trolejowym
- wózki z napędem spalinowym niskoprężnym, wysokoprężnym i gazowym
- wózki z napędem pneumatycznym
W zależności od sposobu kierowania wózki te dzieli się na: prowadzone, podestowe i z fotelem dla kierowcy. Do pracy w pomieszczeniach zamkniętych dopuszcza się tylko wózki z napędem elektrycznym lub spalinowym wysokoprężnym. Wózki z silnikami niskoprężnymi ze względu na silnie toksyczne właściwości spalin mogą być stosowane tylko na terenie otwartym.

spedycja praca kierowca , magazynowanie - easylogistyka.com


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz