poniedziałek, 25 czerwca 2018

Kultura w organizacji - tworzyć czy unikać?

Kultura w organizacji - tworzyć czy unikać?


Autor: Karolina Lipińska


Poczynając od jednostek, poprzez grupy ludzi, naród, kultura pojawia się również w kontekście organizacji. Istnieje ponad 280 kluczowych publikacji w tej dziedzinie, co wskazuje, że organizacje nie mogą pozostać obojętne co do tego zagadnienia.


Przegląd różnych definicji dotyczących kultury organizacyjnej potwierdza fakt, że daje się zauważyć pewien chaos i dowolność interpretacyjną tego terminu. Znaczenie pojęcia kultury wciąż jest przedmiotem sporów i kontrowersji. Jest to poniekąd zrozumiałe, zważywszy z jednej strony wieloznaczność pojęcia kultury, a z drugiej- zróżnicowanie oczekiwań, co do możliwości wyjaśnienia w kategoriach analizy kulturowej rozmaitych zjawisk organizacyjnych.
Jak trafnie zauważył S. P. Robbins: „Kultura organizacyjna nie pojawia się znikąd. Kiedy już powstanie rzadko kiedy znika”. Należałoby zadać też szereg pytań dotyczących procesu powstawania kultury w organizacji. Jakie siły wpływają na tworzenie kultury? Co umacnia i podtrzymuje te siły? Jaką rolę odgrywa zmiana w tworzeniu, kształtowaniu i podtrzymaniu kultury?
Ogólne sposoby postępowania w organizacji, jej symbole, wartości, założenia, tradycje zależą od przeszłości przedsiębiorstwa. To, co organizacja robiła poprzednio i co przynosiło jej powodzenie zależy od jej założycieli. To oni są pierwotnym źródłem kultury, gdyż wywierają ogromny wpływ na stworzenie jej początkowej postaci. Mają wizję tego, czym organizacja powinna być. Określają szereg konkretnych inicjatyw, które uświadamiają pracownikom, przez jakie etapy firma musi jeszcze przejść. Właśnie ta konkretność pozwala na zrozumienie kultury organizacyjnej. Założycieli nie ograniczają często wcześniejsze sposoby postępowania czy ideologie. Posiadają zazwyczaj początkowy pomysł i zdecydowane poglądy na to, jak go realizować. Kultura organizacyjna powstaje w wyniku wzajemnych oddziaływań założeń i poglądów jej założycieli oraz tego, czego jej pierwsi uczestnicy uczą się z własnych doświadczeń. Stworzenie kultury organizacyjnej jest ważnym elementem w tworzeniu całej organizacji, gdyż firma oparta na kulturze posiada wyższość nad tą o charakterze tradycyjnym. W związku z tym stanowiskiem warto też wspomnieć o misji firmy, która jest elementem integrującym działania w organizacji opartej na kulturze. Przez wielu budowanie kultury rozpoczyna się właśnie od sformułowania misji, która jest szczególnym powodem istnienia firmy, wyróżniającym ją od innych podmiotów. Jest to szczególna obietnica dana nie tylko klientom wewnętrznym, ale i otoczeniu zewnętrznemu.
Tworzenie kultury jest też związane z działalnością liderów. W praktyce to właśnie wybitne osoby ukształtowały liczące się organizacje. Nawet w mniejszych firmach to właśnie menadżerowie przyjmują na siebie funkcję twórców kultury, liderów.
Kultura organizacji przejawia się niemal w każdym aspekcie jej działalności. Jeśli zostanie stworzona odpowiednio może wpływać wspierająco na działalność firmy. Warto więc zadać sobie trud, żeby stworzyć właściwą kulturę organizacji, która harmonizuje z jej całością. Kiedy już stworzymy kulturę, która będzie wyrażała osobowość firmy, należy pamiętać, by stale kontrolować jej funkcjonowanie, zarządzać tak, aby ją utrzymywać, a w razie potrzeby zmieniać.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz