wtorek, 26 czerwca 2018

Optymalizacja NIE oznacza unikania składek ZUS

Optymalizacja NIE oznacza unikania składek ZUS


Autor: Marta Nowostawska


Urzędnicy nadal uważają pojęcie optymalizacji za próbę uniknięcia składek ZUS. Tymczasem jest to nic innego, jak planowanie wydatkowania kosztów związnych z ubezpieczeniem, umożliwiające maksymalnie korzystne rozliczenie z ZUS przy wykorzystaniu legalnych sposobów.


Optymalizacja kosztów na składki ZUS polega nie tylko na zmniejszeniu ich wysokości, ale także np. na redukcji ciężarów administracyjnych z nimi związanych.
Warunkiem jednak jest dobrze i profesjonalnie zaplanowana oraz konsekwentnie prowadzona optymalizacja, gdyż korzystanie z dopuszczalnych rozwiązań pozwoli np. na poprawienie kondycji firmy, pojawienie się wolnych środków finansowych na oszczędności, inwestycję, gromadzenie pieniędzy na emeryturę, bądź inny cel. Zgodnie z prawem nie można karać za przedsiębiorczość i oszczędzanie, a także właściwe kształtowanie swoich interesów, by zmniejszyć zobowiązanie albo zwiększyć "ulgi".

Jednak ZUS może ocenić zamiar stron i cel optymalizacji, a jeżeli uzna, że pod pozorem jednej czynności Przedsiębiorca ukrywa inną i rodzi to negatywne skutki dla państwa, a przede wszystkim pozorność optymalizacji może dokonać stosownej kontroli.

Ponieważ optymalizacja kosztów ZUS dla Przedsiębiorców związana jest z realizacją np. pracy nakładczej, w takiej sytuacji składki społeczne Przedsiębiorcy pokrywane są z wynagrodzenia "nakładczego", zaś Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną.

Czy ZUS może nie uznać mojej pracy nakładczej i nie zwolnić mnie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne?

NIE: Możliwość zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jasno wynika z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Warunkiem jest zatrudnienie takiego Przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę nakładczą, z tytułu której z wynagrodzenia Pracownika odprowadzane są społeczne składki ZUS (dodatkowo Przedsiębiorca musi odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną). Przedsiębiorca zatrudniony w oparciu o pracę nakładczą ma możliwość wyboru tytułu ubezpieczenia.

JEDNAK: Przepisy prawa zezwalają w prawdzie na wybór tytułu ubezpieczenia, ale umowa o pracę nakładczą MUSI być faktycznie zawarta, a praca nakładcza – właściwie realizowana. Dlatego ZUS ma prawo sprawdzić, czy umowa o pracę nakładczą nie została zawarta dla pozoru i czy jest ona realizowana. W przypadku stwierdzenia przez ZUS pozorności zawartej umowy, ZUS ma prawo podważyć jej autentyczność i unieważnić. W takiej sytuacji ZUS ma prawo wydać decyzję o unieważnieniu umowy o pracę nakładczą, a także nałożyć na osobę zatrudnioną obowiązek opłacenia zaległych składek. Każdemu Pracownikowi przysługuje wówczas możliwość odwołania się do Sądu w sprawie rozstrzygnięcia spornej kwestii. Wniosek do Sądu musi być złożony za pośrednictwem ZUSu. Wówczas Pracownik zatrudniony w oparciu o tą umowę musi wykazać, że pracę nakładczą realizował i udowodnić że umowa nie była zawarta dla pozoru. Jeżeli Pracownik tego nie wykaże w toku toczącej się sprawy, Sąd wydaje wyrok o nieważności zawartej umowy o pracę nakładczą i obowiązku uregulowania składek.

Dlatego przy optymalizacji kosztów ZUS priorytetowe staje się faktyczne realizowanie pracy nakładczej - umowa nakładcza nie może zostać zawarta dla pozoru.

Podobnie jest z optymalizacją podatków. Optymalizacja podatkowa polega na planowaniu podatkowym, które pozwala na maksymalnie korzystne rozliczenie z fiskusem przy wykorzystaniu legalnych sposobów.
Pewne ograniczenia optymalizacji wprowadza art. 199a Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że urząd może ocenić zamiar stron i cel czynności prawnej, a jeżeli uzna, że pod pozorem jednej czynności podatnik ukrywa inną i rodzi to negatywne skutki dla budżetu, urzędnik może przyjąć za podstawę wymiaru zobowiązania czynność rzeczywistą.
W praktyce jednak organy rzadko korzystają z tego rozwiązania, gdyż złożenie pozwu wydłuża czas postępowania podatkowego, dlatego też wolą same przesądzać o tym, jaką umowę podpisali podatnicy.

Tak więc optymalizacja jest bezpieczną formą wydatkowania pieniędzy na wymagany cel, jednak musi odbywać się zgodnie z prawem! I o tym krótkim wniosku pamiętajmy!


zgoda na publikację bez zmiany linków

Marta Nowostawska - portal www.maly-zus.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz