wtorek, 26 czerwca 2018

Przeznaczenie dokumentu FIATA FCR

Przeznaczenie dokumentu FIATA FCR


Autor: leonidas kromek


Artykuł o przeznaczeniu i wyjasnieniu pojęcia dokumentu FIATA FCR


Ponizej wyjasnienie pojęcia dokuemntu FIATA FCR.
FCR jestzaświadczeniem przejęcia towaru, wykorzystywanym w usługach spedytorskich. W dokumencietym, spedytor potwierdza że przejął określony towar, z nieodwołalnym zleceniem jego dostarczenia wymienionemu w nim odbiorcy lub postawienia go do jego dyspozycji.
Anulowanie FCR następuje wtedy gdy spedytorowi zwróci się oryginał dokumentu FCR i pod warunkiem że spedytor ma możliwość anulowania towaru.
FCR to dokument niezbywalny, a więc prawa z niego wynikające nie mogą być przenoszone na inna osobę w drodze indosu. Do korzyściami ze stosowania FCR zaliczamy m.in. fakt że umożliwia sprzedającemu zainkasowanie należności za sprzedany towar niezwłocznie po przekazaniu towaru spedytorowi i uzyskaniu FCR.
FCR stosuje się przede wszystkim gdy importer nie życzy sobie by eksporter wiedział kto jest finalnym odbiorcą towaru lub gdy przed dalszą sprzedażą zamierza dokonać jego przepakowania.

logistyka,spedycja, giełda transportowa - easylogistyka


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz