wtorek, 26 czerwca 2018

"Przyjazne Państwo" dla Przedsiębiorców - czy to możliwe?

"Przyjazne Państwo" dla Przedsiębiorców - czy to możliwe?


Autor: Marta Nowostawska


Powołanie Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo", na czele której stanął Janusz Palikot, miało na celu likwidację zbędnych, niepotrzebnych lub niejasnych przepisów oraz walkę z nadmiernie rozbudowaną biurokracją. Jednym z pomysłów stała się opcja opłacania składek ZUS przez Przedsiębiorców w tej samej wysokości przez cały rok.Propozycja Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” ma na celu ułatwienie prowadzenia firm przez małych i średnich Przedsiębiorców, którzy nie będą musieli kilka razy w roku pilnować, czy ZUS opublikował nowe wysokości stawek. Od 1 stycznia 2009 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły przez cały rok wpłacać do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tej samej wysokości.

Pomysł wydaje się racjonalny, ponieważ zdecydowanie ułatwi Przedsiębiorcom rozliczającym się każdego miesiąca z ZUS, terminowe i prawidłowe regulowanie należności. Szacuje się bowiem, że każdego roku płatnicy popełniają ponad 24 tys. błędów, które niestety mają wpływ na poprawność ustalenia wysokości składek. Ponadto ze zwiększoną intensywnością w okresie zmiany ich wysokości rośnie liczba niepotrzebnych błędów przy przelewach na konta ZUS.

Na zmianie zasad opłacania składek może też zyskać ZUS. Należy zauważyć również i tę zaletę, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu ZUS nie będzie musiał korygować błędów, a Przedsiębiorcy będą mogli raz w roku złożyć w banku stałe polecenie zapłaty, co zapewne zwiększy skuteczność terminowych płatności. Zniknie równocześnie dla wielu Przedsiębiorców także ryzyko problemów z otrzymywaniem zasiłków chorobowych, których wypłata jest uzależniona od terminowego przekazania składek na konto w ZUS (ponieważ, gdy następuje spóźnienie chociaż jednego dnia z niniejszą płatnością, Przedsiębiorcy tracą prawo do tego świadczenia). Stałe zlecenie bankowe dziś nie jest jeszcze możliwe, właśnie ze względu na ruchome wysokości stawek, zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie nie przekraczającym dwóch lat (dotyczy to jedynie składki zdrowotnej), jak również pozostałej grupy Przedsiębiorców (z tą różnicą, że dotyczy to zarówno składek na ubezpieczenia społeczne, jak również składki na ubezpieczenie zdrowotne). Ograniczenie zbędnej biurokracji przyczyni się również do tego, że osoby prowadzące firmy w dłuższej perspektywie czasu będą mogły skuteczniej planować swoje wydatki.

Dzięki wprowadzeniu tak korzystnych dla Przedsiębiorców zmian już od 1 stycznia 2009 r. osoby prowadzące firmy opłacające składki od minimalnej podstawy w wysokości 60% średniej płacy nie będą musiały pięć razy w roku sprawdzać kwot, jakie mają wpłacić do ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował pewne warianty zmian zasad opłacania składek - zarówno społecznych, jak i zdrowotnej. Oto trzy warianty ustalania podstawy opłacania składek raz w roku:

- wysokość podstawy wymiaru składek równa 60% przeciętnego, ale prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym roku kalendarzowym;

- wysokość podstawy wymiaru składek równa 65% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedniego roku (składki byłyby opłacane od stycznia do grudnia);

- wysokość podstawy wymiaru składek od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku kalendarzowego (składki byłyby opłacane od kwietnia do marca następnego roku);

Każdy pomysł mający na celu likwidację zbędnych procedur wydaje się słuszny i bardzo potrzebny, o ile zostanie szybko wprowadzony w życie. I chociaż procedura legislacyjna dotycząca niniejszego projektu nie została jeszcze ukończona, istnieje bardzo duża szansa na szybkie jego wprowadzenie i uprawomocnienie. Mimo, że nie rozwiąże to problemu ciągle zbyt wysokich kosztów ZUS dla Przedsiębiorców zainteresowanych skuteczną Optymalizacją składek (przypomnijmy: której rozwiązanie proponuje m.in. portal www.maly-zus.pl), zniknie problem czujności, w której pozostawali dotychczas, by w miarę szybko ustalić wartość należnych ZUS-owi składek.Zgoda na publikację bez zmiany linków.

Marta Nowostawska - portal www.maly-zus.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz