środa, 27 czerwca 2018

Reputacja - w transporcie najważniejsza

Reputacja - w transporcie najważniejsza


Autor: Piotr Wyciślok


Transport, to branża szczególnego zaufania. Dlatego też dobrze, że przepisy prawa wymagają od przedsiębiorców zajmujących się transportem wyjątkowej rzetelności. Przepisy te bowiem wymagają dobrej reputacji.


Przepisy prawa, obowiązujące w naszym kraju, narzucają przedsiębiorcom chcącym prowadzić firmę transportową wymóg posiadania dobrej reputacji. Już od dawien dawna kupcy wiedzą, że reputacja jest w biznesie najważniejsza. Ale w czym rzecz, jeżeli dotyczy transportu? Czy to tylko kolejna fanaberia ustawodawcy? Na szczęście nie tym razem. Wedle zamysłu twórców ma to być panaceum na trapiące branżę problemy z wiarygodnością partnerów biznesowych. Tyle teoria. W praktyce zaś o oznacza to, że przedsiębiorcą transportowym nie zostanie ktoś, kto jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
To ostatnie zaś oznacza przestępstwa takie jak karno-skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu (!), wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Ponadto przedsiębiorca transportowy to ktoś, wobec kogoś nie wydano prawomocnych orzeczeń zakazujących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Należy również dodać, że przedsiębiorca kierowca samodzielnie wykonujący przewozy (jeżdżący pojazdem ciężarowym) oraz kierowcy w jego firmie nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub środowisku (uwaga: nie dotyczy to tylko przewozów na tzw. potrzeby własne).
Mam szczerą nadzieję, że uregulowanie to wyeliminuje z rynku nieuczciwe firmy. Zwłaszcza te, które wolne ładunki, wolne pojazdy pomyliły z wolną amerykanką. Problemem wprawdzie jest egzekucja tego prawa (jak zawsze!). Ale myślę, że czas zrobi swoje. Może więc w końcu, dzięki tym przepisom, za jakiś czas, transport i spedycja staną się miejscem uczciwej konkurencji... Trzymam kciuki!

Autor jako oferuje opony w swoim sklepie: eSpedytor SHOP

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz