wtorek, 26 czerwca 2018

Tabor kolejowy i klasyfikacja linii kolejowych

Tabor kolejowy i klasyfikacja linii kolejowych


Autor: leonidas kromek


Tabor kolejowy: -tabor towarowy- dzieli się według dwóch cech: ładowności pojazdu oraz rodzaju pomieszczeń ładunkowych. -tabor trakcyjny-obejmuje urządzenia wytwarzające siłę pociągową i przeznaczone do przewozu pasażerów i ładunków. -tabor osobowy-służący do przewozu pasażerów kwalifikowany jest...


Tabor kolejowy:
-tabor towarowy- dzieli się według dwóch cech: ładowności pojazdu oraz rodzaju pomieszczeń ładunkowych.
-tabor trakcyjny-obejmuje urządzenia wytwarzające siłę pociągową i przeznaczone do przewozu pasażerów i ładunków.
-tabor osobowy-służący do przewozu pasażerów kwalifikowany jest według zasięgu przewozu oraz standardu wyposażenia i wygody, co jest jednoznacznie z ustaleniem liczby miejsc pasażerskich.

Klasyfikacja linii kolejowych:
-linie magistralne- to linie o najwyższym obciążeniu przewozami,które łączą najważniejsze w kraju miasta i centra przemysłowo-handlowe
-linie pierwszorzędneto linie łączące większe miasta i ośrodki przemysłowo-handlowe
-linie drugorzędne- to linie łączące mniejsze miasta, ośrodki przemysłowo-handlowe i stanowiące połączenie ważniejszych punktów linii pierwszorzędnych.
-linie o znaczeniu lokalnym-tutaj zaliczamy pozostałe linie kolejowe.

transport kolejowy - najbardziej właściwy do przewozu ładunków masowych, w dużych partiach, na dalekie i średnie odległości, oraz przewozu pasażerów w ruchu masowym na wszystkie odległości, również w ruchu podmiejskim. Zaletami transportu kolejowego są: zdolność przewożenia ładunków masowych przekraczających często zdolność przewozową innych gałęzi transportu, znaczna szybkość w przewozach towarów masowych, przewożonych marszrutowym, regularność przewozów, stosunkowo niskie koszty jednostkowe przewozu na dalekie odległości.

logistyka spedycja transport, forum kierowców - easylogistyka


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz