środa, 24 stycznia 2018

Zyski biznesu zależą od właściwej diagnozy

Zyski biznesu zależą od właściwej diagnozy


Autor: Joanna Wiejak


Jednym ze sposobów inwestowania, przynoszącym najwyższe zyski, może być rozwój własnego biznesu. Aby jednak należycie ocenić obecną kondycję firmy i właściwie zaplanować jej przyszły rozwój, trzeba zacząć od postawienia właściwej diagnozy.


Jednym ze sposobów inwestowania, przynoszącym najwyższe zyski, może być rozwój własnego biznesu. Aby jednak należycie ocenić obecną kondycję firmy i właściwie zaplanować jej przyszły rozwój, trzeba zacząć od postawienia właściwej diagnozy.

Audyt jest ważnym elementem diagnostyki i doskonalenia firmy. Pomaga w osiąganiu celów organizacji przez systematyczną ocenę określonych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Monitoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz pomaga doskonalić efektywność procesów zarządzania. Jest działaniem niezależnym, obiektywnym i opiniotwórczym. Z definicji jest działaniem doradczym w stosunku do organizacji, ma wzmacniać firmę i pomagać jej w sposób optymalny osiągać cele biznesowe.

Większość właścicieli i zarządzających to praktycy biznesu, zdobywający doświadczenie dopiero poprzez działanie w konkretnej branży. Często kolejne kroki przedsiębiorców są podejmowane jedynie jako działania operacyjne, rozwiązujące bieżące problemy firmy. Nie mają nic wspólnego ze strategicznym planowaniem, nie zmierzają tym samym do zapewnienia stabilnej kondycji finansowej firmy i jej efektywnego rozwoju.

Kontrola – nic dziwnego, że takie hasło zazwyczaj paraliżuje firmę. Przerażeni są pracownicy i właściciele. Wszyscy rzucają się porządkować papiery, szuflady, pliki, pomieszczenia. Za naruszenie przepisów grożą poważne sankcje. Tymczasem może i powinno być inaczej.

W newsletterze CashFlow&You zamieszczony jest artykuł „Audyt w firmie”, który wyjaśnia, czy audyt może zapobiec skutkom kontroli oraz jak audyt wpływa na efektywność zarządzania firmą. Artykuł przystępnie tłumaczy, w czym różnią się zadania audytu od konsekwencji przeprowadzenia kontroli.

Gdzie dziś najlepiej ulokować pieniądze? Eksperci i doradcy finansowi jako jedną z najbardziej efektywnych form osiągania zysków rekomendują inwestowanie w biznes. To forma inwestowania, która może dać naprawdę dużą, sięgającą 200-300%, a nawet większą stopę zwrotu. Może to być sposób na wręcz ponadprzeciętny zwrot z zainwestowanych środków – mówi Prezes e-ProfitSystem Franciszek Staniszewski. Należy jednak pamiętać, że zyski z biznesu są wprost proporcjonalne do efektywności procesów zarządzania firmą.

Pełna treść artykułu dostępna jest w tygodniku elektronicznym CashFlow&You nr 26 (20-26.11.2007): http://newsletter.cashflowandyou.pl.


Joanna Wiejak

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz