poniedziałek, 6 listopada 2017

Jakie korzyści dają konferencje

Jakie korzyści dają konferencje


Autor: Grzegorz Malinowski


Konferencja jest jednym z instrumentów publice relations i stanowi jego istotną cześć. Wśród mnogości wyboru dzisiejszych metod przeprowadzenia konferencji (telekonferencje, wideokonferencje, tradycyjne konferencje czy sympozja), wydaje się być proste jej zorganizowanie. Niestety nic bardziej mylnego.


Zaaranżowanie perfekcyjnej konferencji wymaga od organizatorów sporego wysiłku, czasu i środków. Pomimo wielu przeszkód jakie stoją na drodze planowanego szkolenia, działania te z pewnością przyniosą pożądany efekt, a poczucie satysfakcji i spełnienia zrekompensują zaangażowany trud w organizacje danej konferencji.

Jednym z najważniejszych i najistotniejszych zalet przeprowadzenia konferencji jest kontakt wzrokowy z osobami uczestniczącymi w danym sympozjum. Dzięki takim spotkaniom przepływ informacji może stać się rzetelniejszy i bardziej obrazowy. A wiadomości ważne i poufne dla firmy mogą być przekazane do wszystkich uczestników konferencji jednocześnie. Na takich spotkaniach można rozwiać wszelakie wątpliwości i implikacje interesujące pracowników.

Konferencje to również idealne miejsca dla spotkań i zawężania więzi pracowniczych. Dzięki owym spotkaniom na salach wykładowych możliwe jest spotkanie się z kolegami z pracy, porozmawianie z żywymi ludźmi o problemach przedsiębiorstwa oraz o celach do jakich powinna dążyć firma. Konferencje dają możliwość interakcji pomiędzy osobami, zaprezentowanie swoich opinii oraz wymianę doświadczeń z kolegami z branży.
Tak więc konferencja to nie tylko suche wykłady prelegentów i uważne słuchanie uczestników, ale również, a nawet przede wszystkim kontakty z osobami z firmy lub tej samej branży. Spotkania czy sympozja mogą posłużyć jako doskonała forma pokazania pracownikom, iż liczymy się z ich pomysłami na wizję firmy.

Niejednokrotnie konferencje, dzięki swej formie prowadzenia, zmusza uczestników do twórczego myślenia i sprawia iż każdy może na jakiś czas stać się członkiem zarządu. Kreuje to właścicieli firm na ludzi, którzy dbają o swoje przedsiębiorstwo i inwestują w ludzi, organizując konferencje. Sympozjum czy konferencja może zaszczepić wśród pracowników lojalność i zaangażowanie tak potrzebną do efektywnego zarządzania firmą. Dobrze przeprowadzona konferencja może dodać wszystkim wiatru w żagle i przyczynić się do wzrostu wydajności pracy.
Katalog obiektów konferencyjnych www.e-konferencje.pl www.konferencyjne.pl W serwisie prezentujemy firmy, obiekty, hotele konferencyjne posiadające w swojej ofercie sale konferencyjne, szkoleniowe, bankietowe na konferencje, zabawy integracyjne,

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz