niedziela, 12 listopada 2017

Przechowywanie i transport produktów spożywczych

Przechowywanie i transport produktów spożywczych


Autor: leonidas kromek


Przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im odpowiednich warunków. Wszystko dlatego aby zachowały one jak najdłużej swoje cechy świeżości i zdatności do konsumpcji lub dalszego przerobu. Zanim określony produkt spożywczy trafi do składowania w danym magazynie należy mu zapewnić od...


Przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im odpowiednich warunków. Wszystko dlatego aby zachowały one jak najdłużej swoje cechy świeżości i zdatności do konsumpcji lub dalszego przerobu.
Zanim określony produkt spożywczy trafi do składowania w danym magazynie należy mu zapewnić odpowiednio zorganizowany transport. W zależności od rodzaju produktów środki transportu wykorzystywane w tym procesie mogą przybierać różne formy np: chłodnie. Wszystko wiąże się z dziedziną taką jak sprawna logistyka czy spedycja, które pomagają nam zrealizować wszystko we właściwy sposób. Po przewiezieniu i rozładowaniu towarów następuje ich magazynowanie w specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach zwanych magazynami.

Magazyny przeznaczone do przechowywania artykułów spożywczych powinny być czyste, suche, o dobranej temperaturze dla danego towaru. Ściany i stropy magazynu bieli się wapnem, przy czym odnawianie powinno odbywać się przynajmniej raz w roku. Ściany do wysokości 2 m maluje się farbą olejną lub wykłada płytkami ceramicznymi, co pozwala na zachowanie czystości. Podłogi nie powinny mieć szpar, gdyż gromadzi się w nich pył, brud i różne odpadki. Najlepsze są podłogi betonowe, klinkierowe lub z płytek ceramicznych. Okna magazynów zaopatruje się w gęste siatki, które zabezpieczają przed wtargnięciem owadów. Wszelkie otwory na styku ścian i w podłodze muszą być zalepione zaprawą murarską lub gipsem, co uniemożliwi przedostanie się gryzoni, które wyrządzają bardzo duże szkody zjadając artykuły spożywcze i zanieczyszczając je swoimi odchodami. W nawet bardzo sprzyjających warunkach przechowywania czas magazynowania artykułów spożywczych jest na ogół ograniczony. Artykuły spożywcze zawierają w sobie zazwyczaj znaczne ilości wody i składniki nietrwałe, jak tłuszcze, które jełczeją oraz białka, które łatwo ulegają gniciu. A więc przechowywanie może przedłużyć okres trwałości artykułów spożywczych, ale nie uchroni ich przed niekorzystnymi zmianami, które określa się ogólną nazwą - psucie.
Czynnikami naturalnymi , powodującymi stałe obniżanie się jakości, aż do zepsucia włącznie lub oddziałującymi niekorzystnie w sposób pośredni, są: (powietrze, światło, temperatura, wilgotność, czas, drobnoustroje).

Wyposażenie magazynu obejmuje przeważnie następujące elementy - półki, regały ścienne, podkłady pod worki i beczki. Górne części regałów należy wykorzystać do składowania produktów rzadziej używanych i o dłuższym terminie ważności. Półki i regały środkowe powinny być przeznaczone do przechowywania produktów najczęściej użytkowanych. Na najniższych półkach należy ustawić towary w większych opakowaniach, a na podestach drewnianych, worki, beczki itp.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz