niedziela, 12 listopada 2017

Kontrola towarów

Kontrola towarów


Autor: Miron Kłosek


Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak istotna w przemyśle jest kontrola towarów. Przestrzeganie ścisłych wymogów dotyczących ilości i jakości poszczególnych produktów pozwala na pozyskanie zaufania klientów i zwiększenie jakości uzyskiwanych artykułów...


Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak istotna w przemyśle jest kontrola towarów. Przestrzeganie ścisłych wymogów dotyczących ilości i jakości poszczególnych produktów pozwala na pozyskanie zaufania klientów i zwiększenie jakości uzyskiwanych artykułów, a więc prowadzi w linii prostej do wzrostu dochodów. Kontrola towarów niekiedy przyczynia się też do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników danego produktu – niektóre substancje muszą spełniać określone normy, ich parametry techniczne powinny być utrzymane na tym samym poziomie, ponieważ w przeciwnym razie mogłyby stać się przedmiotem zagrożenia. Sprawdzanie jakości towarów jest więc powszechnie stosowane w rozmaitych gałęziach przemysłu. Kontrola paliw, kontrola węgla oraz badanie jakości takich produktów, jak pasze, nawozy, oleje i minerały jest rzeczą konieczną. Sprawdzanie jakości danych towarów polega na pobraniu próbek, które później poddaje się szczegółowym badaniom laboratoryjnym, których wynik jest całkowicie wiarygodny. Specjalistyczna kontrola węgla obejmuje: nadzór nad załadunkiem, rozładunkiem i składowaniem materiałów w kopalniach portach morskich lub terminalach przeładunkowych, określanie dokładnej ilości węgla, inspekcje czystości pomieszczeń, służących do magazynowania produktów oraz przygotowanie próbek do badań. Kontrola węgla polega również na przeprowadzaniu badań laboratoryjnych oraz zachowywaniu pobranych w tym celu próbek i doradztwu w zakresie utrzymywania jakości minerałów. Kontrola paliw ma podobny przebieg, dodatkowo jednak obejmuje ustalenie kodu taryfy celnej, nadzór nad ważeniem wagonów oraz wysokospecjalistyczne ekspertyzy. Kontrola paliw gwarantuje klientom wyeliminowanie strat podczas operacji przeładunkowych, lecz przede wszystkim umożliwia stały nadzór nad zachowaniem odpowiednio wysokiej jakości towarów. W obrębie usługi kontroli paliw wykonywane są specjalistyczne analizy laboratoryjne takich substancji, jak: benzyna, oleje napędowe, opałowe i bazowe, parafina, propylen, alkohole, etery oraz ropa naftowa. Szybkie, sprawnie przeprowadzone i przede wszystkim wiarygodne badania ułatwiają bezproblemowe przepuszczenie towarów przez celników oraz zadowolenie klientów produktami najwyższej jakości. Kontrola towarów dotyczy bardzo wielu gałęzi przemysłu – powszechnie sprawdza się artykuły spożywcze, maszyny i urządzenia techniczne oraz leki. Precyzyjnie przeprowadzone badania laboratoryjne oraz postępowanie według wskazówek doradców jakościowych zapewniają bezpieczeństwo korzystania z zakupionych towarów oraz satysfakcję, płynącą z potwierdzonej przez specjalistów wysokiej jakości produktów.
Polcargo-Medyka profesjonalna kontrola towarów Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz