poniedziałek, 13 listopada 2017

Najlepsi pracodawcy w Polsce

Najlepsi pracodawcy w Polsce


Autor: Marcin Gostkowski


Hewitt Associates, firma doradztwa strategicznego, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ogłosiła wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce. (BNP)


Hewitt Associates, firma doradztwa strategicznego, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ogłosiła wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce. (BNP)

Na łamach popularnego wortalu adresowanego do praktyków zarządzania zasobami ludzkimi HRM.PL opublikowano wyniki badania Najlepsi Pracodawcy 2006 w którym wzięło udział 67 firm, zatrudniających 41 314 pracowników. Ankiety wypełniło 15 029 osób. Pracownicy oceniali swoich pracodawców w 19 obszarach (m.in. polityka i praktyki organizacji, wynagrodzenie, relacje wewnątrz firmy, możliwości rozwoju, zadania i obowiązki, równowaga między życiem osobistym a pracą).
W drugiej w Polsce edycji do grona Najlepszych Pracodawców zakwalifikowało się 11 firm biorących udział w Badaniu. Pierwsze trzy firmy z rankingu otrzymały statuetki, a pozostałe - certyfikaty oraz prawo korzystania z tytułu Najlepszego Pracodawcy 2006. Pierwsze miejsce zdobyły ex aequo firmy.


Microsoft i SGL CARBON Polska, kolejne – Hilti (Poland), Starcom, CAT LC Polska, Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Sabre Polska, ZPC Mieszko, Fortis Bank Polska, American Express Poland i PSE-ELECTRA.

- Rynek pracy w Polsce jest w coraz mniejszym stopniu rynkiem pracodawcy. Liczba pracowników, którzy obawiają się utraty pracy spadła w porównaniu do roku ubiegłego o 10 punktów procentowych.
Jednocześnie lojalność pracowników zatrudnionych u Najlepszych Pracodawców wzrosła: mimo znacznej poprawy sytuacji pracownika na rynku pracy, aż 89% zatrudnionych deklaruje chęć pozostania
w firmie!

· W stosunku do ubiegłego roku wzrosła także satysfakcja badanych z pracy. Co ciekawe, jednocześnie minimalnie zmniejszył się Wskaźnik Zaangażowania (odpowiedzialny m.in. za „odporność” pracowników na oferty pracy z zewnątrz). Oznaczać to może, że pracodawcy nie do końca trafnie wybierali narzędzia i inicjatywy, których wdrożenie miało zapewnić motywację i retencję pracowników. Do takiego stanu rzeczy mogło przyczynić się podejmowanie decyzji o inwestycjach w kapitał ludzki na podstawie wyników badań opinii lub satysfakcji pracowników, które nie pokazują wpływu zadowolenia z danego obszaru na motywację
i retencję. Model zaangażowania Hewitt – będący podstawą Badania Najlepsi Pracodawcy - idzie krok dalej, wskazując obszary największego wpływu, co gwarantuje trafność inwestycji.

W polskiej edycji badania może wziąć udział każda firma, która zatrudnia co najmniej 50 pracowników i działa na rynku polskim od minimum 2 lat. Firmy nie spełniające kryterium zatrudnienia mogą zostać uczestnikiem badania, z tą różnicą, iż nie zostaną one uwzględnione w rankingu końcowym. Otrzymają
jednak wszystkie pozostałe informacje oraz symulację swojej pozycji w rankingu.
BNP prowadzone jest w oparciu o kompleksową metodologię, która
obejmuje:
- kwestionariuszowe badanie zaangażowania, prowadzone na statystycznie
reprezentatywnej próbie pracowników zatrudnionych w danej organizacji,
- audyt HR zbierający informacje na temat narzędzi stosowanych przez dział
personalny,
- kwestionariusz dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej,
pozwalający na ocenę funkcji personalnej z perspektywy osób kierujących
organizacją oraz wskazujący najważniejsze wyzwania rynkowe
i menedżerskie.

„Najlepsi Pracodawcy” jest badaniem, w którym Pracodawcę oceniają jego klienci wewnętrzni – pracownicy. Ani Hewitt ani Partnerzy BNP nie mają prawa ani możliwości wpływu na wyniki Badania. O miejscu w rankingu decyduje wynik uzyskany z dwóch wskaźników: Wskaźnika Zaangażowania
Pracowników oraz Wskaźnika „Company Score”, który obejmuje wyniki wszystkich trzech elementów Badania.

Wyniki:
Miejsce Firma
1 Microsoft Sp. z o.o.
SGL CARBON Polska S.A.
2 Hilti (Poland) Sp. z o.o.
3 Starcom Sp. z o.o.
4 CAT LC Polska Sp. z o.o.
5 Pramerica Życie TUiR S.A.
6 Sabre Polska Sp. z o.o.
7 ZPC Mieszko S.A.
8 Fortis Bank Polska S.A.
9 American Express Poland S.A.
10 PSE-ELECTRA S.A.

artykuł jest opublikowany na łamch Human Resource Management

Pozdrawiam Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz