wtorek, 26 czerwca 2018

Centra usług logistycznych w procesie dystrybucyjnym

Centra usług logistycznych w procesie dystrybucyjnym


Autor: leonidas kromek


Artykuł o centrum logistyczny


Sprawne przemieszczanie produktów w systemie eurologistyki oparte jest o szereg punktów modalnych danej sieci logistycznej, nazywanych właśnie Centrami Usług Logistycznych .Centrum usług logistycznych jest to międzyregionalna jednostka gospodarcza, koordynująca usługi magazynowania oraz transportu na dane odległości,przy przepływie informacji i współpracy systemu kontroli tej działalności. Do podstawowych zadań CUL zaliczamy
• Standaryzacje systemów transportowych i magazynowych.
• Automatyzacje zadań w przepływie produktów logistycznych.
• Informatyzacje przy komputerowym wspomaganiu procesów podejmowania decyzji i integracji elektronicznych systemów przetwarzania danych.
• Koordynacja działań między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi.

Efektem działalności centrum usług logistycznych są
• Możliwości szybkiego reagowania na zmiany wielkości i struktury popytu , co wynika z wysokiej dyspozycyjności transportu i magazynowania.
• Znacznego obniżenia jednostkowych kosztów logistycznych przy dużych obrotach CUL.
• Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na CUL dzięki realizacji wspólnych przedsięwzięć , w których uczestniczy zarówno samorząd terytorialny jako przedstawiciel własności Skarbu Państwa, jak i grupa firm bezpośrednio zaangażowanych w budowę CUL.
W procesie tworzenia CUL należy uwzględnieni w jego budowie następujące elementy:
1. przestrzenny ,tzn. przeznaczenie pod zabudowę terenu od 70 ha do 100 ha, w miejscu przecięcia dróg i szlaków komunikacyjnych.
2. organizacyjny ,tzn. wybudowanie na obszarze centrum bazy podstawowej, magazynów niskiego i wysokiego składowania, placów odkładczych dla kontenerów oraz miejsc obsługi produktu. Nadto utworzenie na terenie CUL bazy towarzyszącej, tzn. parkingów, hoteli ,restauracji, poczty, banków łączności satelitarnej, sklepów, usług medycznych, ubezpieczeń, urzędu celnego itp...
3. technologiczny ,a w tym, bocznicy kolejowej ,drogi dojazdowej do płyty lotniska ,wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, zakładów remontowych dla samochodów, punktów serwisowych, stacji benzynowych.

logistyka, firmy logistyczne, magazynowanie


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz