poniedziałek, 25 czerwca 2018

Tłumaczenia przysięgłe – kiedy i dla kogo

Tłumaczenia przysięgłe – kiedy i dla kogo


Autor: Stanisław Buczyński


Wśród klientów często pokutuje pogląd, że jeśli tłumaczenie ma być dobre, to musi być przysięgłe. Innymi słowy uważa się tłumaczenie przysięgłe za najwyższą klasę jakości tłumaczenia. Czy to prawda? Bywa różnie.


Wśród klientów często pokutuje pogląd, że jeśli tłumaczenie ma być dobre, to musi być przysięgłe. Innymi słowy uważa się tłumaczenie przysięgłe za najwyższą klasę jakości tłumaczenia.
Czy to prawda? Bywa różnie.
Generalnie mianowanie (ustanawianie) tłumaczy przysięgłych przez Ministerstwo Sprawiedliwości następuje po spełnieniu określonych kryteriów, w tym po wykazaniu się pewnym dorobkiem translatorskim. Ministerstwo nie wymaga jednak, by dorobek sięgał tysięcy przetłumaczonych stron. Jaki stąd płynie wniosek? Że tłumacze przysięgli są tacy sami jak pozostali tłumacze. Bywają genialni, przeciętni i … tacy sobie.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?
Trzeba pamiętać, że pisemne tłumaczenie przysięgłe ma zawsze postać wydruku, a każda jego strona jest opatrzona pieczątką tłumacza przysięgłego, z wiążącą klauzulą zgodności tłumaczenia z tekstem oryginału. W konsekwencji tłumaczenie przysięgłe jest dokumentem prawnym lub urzędowym.
Stąd wniosek, że tłumaczenie przysięgłe ma sens tylko wtedy, gdy władze, sąd czy inna administracja zażąda od nas dokumentu, i to w języku urzędowym tych władz. W praktyce do tłumaczenia przekazywane są wyłącznie świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, faktury, itp. dokumenty tzw. urzędowe.
Czy może się zdarzyć potrzeba tłumaczenia przysięgłego tekstu nie będącego dokumentem? Owszem, gdy np. tekst obcojęzyczny ma być dowodem w sądzie lub innym urzędzie.

Czy tłumaczenia przysięgłe mogą mieć błędy?
Nie powinny ale … bywa różnie. Z zasady tłumacz przysięgły jest prawnie odpowiedzialny za poprawność tłumaczenia i zgodność z oryginałem. W praktyce, ze względu na wielką różnorodność tematyczną tłumaczonych dokumentów i tekstów nie ma on możliwości specjalizacji w wybranych dziedzinach. Tłumaczy zarówno dokumenty prawne (umowy), jak i np. medyczne (opisy chorób).
Tłumacz kierujący się w swojej pracy etyką zawodową odmówi tłumaczenia tekstu, którego nie rozumie lub nie zna terminologii. Co wtedy robić?

Jeśli tłumacz przysięgły nie chce tłumaczyć
Jeśli do tłumacza przysięgłego musisz przekazać tekst wąsko specjalistyczny to najlepszym rozwiązaniem jest oddanie go do wiarygodnego biura tłumaczeń, które ma szeroką wiedzę o tłumaczach przysięgłych danego języka oraz o ich dziedzinach specjalizacji. Opcjonalnym rozwiązaniem jest przetłumaczenie tekstu przez wybranego przez biuro tłumaczeń najlepszego specjalistę, a następnie przekazanie takiego eksperckiego tłumaczenia do tłumacza przysięgłego celem tzw. uwierzytelnienia. Polega ono na sprawdzeniu merytorycznym tekstu pod kątem zgodności tłumaczenia z oryginałem oraz postawienia wymaganych pieczęci czyniących tekst dokumentem. Cały proces trwa nieco dłużej, kosztuje więcej, ale za to masz pewność, że Twój przetłumaczony dokument jest bezbłędny i nie spowoduje żadnych komplikacji w dalszej procedurze toczącej się z jego wykorzystaniem. A przecież taki właśnie – szybkie, sprawne załatwienie sprawy urzędowej – był cel oddania dokumentu do tłumaczenia.
Powodzenia

LIDEX Lider rynku tłumaczeń i obsługi konferencji! Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz