wtorek, 26 czerwca 2018

Targi wystawy narzędzie marketingowe

Targi wystawy narzędzie marketingowe


Autor: Grzegorz Malinowski


Targi są imprezami o charakterze rynkowym, o ściśle określonym czasie trwania, odbywającymi się z określoną częstotliwością – najczęściej cyklicznie, raz do roku.


Targi są imprezami o charakterze rynkowym, o ściśle określonym czasie trwania, odbywającymi się z określoną częstotliwością – najczęściej cyklicznie, raz do roku, podczas których duża liczba firm prezentuje szeroki wachlarz wyrobów, oferty z jednej bądź większej liczby branż przemysłowych i przeważnie dokonuje sprzedaży tych wyrobów na zasadzie próbek. Targi branżowe przeważnie przyciągają zwiedzających profesjonalistów z branży i potencjalnych klientów.

Wyróżniamy następujące typu targów:

- Targi /wystawy dóbr, ofert inwestycyjnych - prezentujące maszyny i usługi niezbędne dla danej branży przemysłu wytwórczego.

- Targi /wystawy dóbr, ofert konsumpcyjnych - prezentujące wyroby i usługi dla szerokiego grona konsumentów (odbiorców finalnych).

- Targi /wystawy specjalistyczne - to targi skoncentrowane tematycznie, przeznaczone dla profesjonalistów z branży.

- Targi /wystawy wielobranżowe - prezentujące ofertę więcej niż jednej branż.

- Targi uniwersalne - prezentujące połączoną ofertę wyrobów z różnych dziedzin / branż.

- Targi firmowe - prezentujące wyroby i usługi tylko jednego producenta lub jednego hurtownika.

- Wraz z rozwojem Internetu odnotowujemy wzrost popularności targów wirtualnych, umożliwiających dostęp do ciągłej prezentacji wyrobów lub usług.

Podstawową funkcją jaką mają do spełnienia każde targi, to połączenie popytu z podażą,a więc dostarczanie informacji oraz prezentacja tendencji i najnowszych osiągnięć technicznych, w jednym czasie i miejscu, z zastosowaniem komunikacji bezpośredniej.

Targi i wystawy stwarzają niepowtarzalną okazję do osiągnięcia celów handlowych, ponieważ są najbardziej skutecznym sposobem na pozyskanie klientów w związanej z danym rynkiem i jednoczesne nawiązanie kontaktów stricte biznesowych.

Targi i wystawy są też wyznacznikiem tendencji gospodarczych i rynkowych, gdyż na targach widoczne są procesy zachodzące na rynku, typy, zakres, kierunki i tempo zmian. Targi i wystawy są nie tylko narzędziem marketingu, ale także odzwierciedlają one pełen obraz rynku.

Znaczenie targów i wystaw jako miejsca do nawiązywania kontaktów osobistych i komunikacji bezpośredniej są kolejnymi elementami przemawiającymi za skutecznością właśnie takiej formy prezentacji produktów i usług.

M-S-M

Aktualne targi i wystawy - http://www.targi24h.pl
Kalendarium targów - http://www.targi24h.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz